Tenk alltid sikkerhet når du vurderer ny port. Ansvaret ligger på huseier.

Eldre garasjeporter har ofte foreldet teknikk, noe som kan innebære skjulte farer. Det kan være utvendig wireføring, eller mellomrom mellom de enkelte seksjonene i en leddport. Dette er spesielt farlig for barn, og kan føre til klem- og kuttskader. For å forhindre denne typen skader, og for å øke sikkerheten, ble det 1. mai 2005 innført en ny produktstandard; EN 13241-1. Det betyr at alle nye garasjeporter skal være utstyrt med fingerklemsikring, sideinngrepssikring og fallsikring. I tillegg til en utkoplingsautomatikk som gjør at porten stanser når den støter på en hindring.

Nesten umulig å få fingrene i klem mellom paneler

For å overholde sikkerhetsbestemmelsene, har Alutech utviklet egne patentløsninger. Den patenterte utvendige og innvendige fingerklemsikringen beskytter mot klemskader. Nytt av året er deksel på strekkfjærer i sidekarm i Trend 40 serien. Dette sikrer en enda bedre beskyttelse mot å få fingrene i klem. Alle leddporter fra Alutech overholder gjeldende sikkerhet, og møter alle krav til EN standard i markedet.

Med Alutech port og Marantec port åpner, er sikkerheten alltid ivaretatt på beste måte. I tillegg til auto-stopp ved motstand, kan det monteres fotocelle i åpningen. Industriporter leveres normalt med optosensor i bunnpakning, Det kan også monteres luftbryter i bunnpakning for de som ønsker denne løsning. Ved ettermontering/bytte av motor ifb. med gamle porter, brukes ofte fotocelle som sikring, da bunnpakning ofte er defekt og ikke passer nytt utstyr.